Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2015

chiyu

Mężczyźni rzadko wyczuwają chwilę, kiedy można mieć dziewczynę dosłownie za nic.

— Francis Scott Fitzgerald
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vialovesweets lovesweets
chiyu
Ciężko jest być kobietą w okresie reprodukcyjnym. Z jednej strony, myśli się o posiadaniu dzieci. Z drugiej, na lunch miałam M&M'sy.
— Natalie Tran
Reposted fromciociaebi ciociaebi vialovesweets lovesweets
chiyu
0305 4603
Reposted fromshadrane shadrane vialovesweets lovesweets
chiyu
Najpiękniejszym jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci chociaż odrobinę wnętrza.
Reposted fromlabellavita labellavita vialovesweets lovesweets
chiyu
Mówią, że to złamane serce... Ale mnie boli całe ciało. Co, jeśli tak będzie już zawsze?
— Blair, Plotkara
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul vialovesweets lovesweets
chiyu
chiyu
Niestety, człowiek najbardziej nienawidzi kogoś, na kim mu kiedyś zależało.
— Cassandra Clare
Reposted fromlesnystworek lesnystworek vialovesweets lovesweets
chiyu
5042 4ce0 500
mfw no hooks connect
Reposted fromLeague-of-Legends League-of-Legends
6048 7e91
Reposted frompupuch pupuch viakittyschool kittyschool
chiyu
9268 cf66 500
proste
Reposted fromkajecikowo kajecikowo viafuckofcourse fuckofcourse
chiyu
6606 c386

January 31 2015

chiyu
Reposted fromoddity oddity viapeanute peanute
5015 6e3a
Reposted fromfuckblack fuckblack viakittyschool kittyschool
1621 f827 500
Reposted fromlyokostar lyokostar viaKaviah Kaviah
chiyu
2977 6e1c
Reposted fromadriannak adriannak viaKaviah Kaviah
chiyu
4481 0a2e
Reposted frompomimo pomimo
chiyu
9786 a5f0
Reposted frompomimo pomimo
chiyu
3245 af07
Reposted frompomimo pomimo
chiyu
4428 2310 500
Reposted frompomimo pomimo
chiyu
5195 61d9
Reposted fromdeszcz deszcz viaPunkroc Punkroc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl